Lederudvikling bliver man egentlig aldrig færdig med

22 september 2021
Anders Lundtang Hansen

Jovist, man kan sætte sig nogle delmål, som man gerne vil opnå med lederudvikling, som man kan prøve det hos https://www.madsautrup.com/ , men selve det at udvikle sig som leder er noget, som man kan blive ved med til evig tid.

Derfor taler man jo også om, at man sætter sig nogle langsigtede og kortsigtede mål, så man har noget konkret, man går efter, men man har også nogle mål, som man konstant forsøger at leve op til som leder.

Det handler jo også om, at man kan være leder forskellige steder og i forskellige sammenhænge, selv hvis der er tale om ens egen virksomhed, så vokser og forandrer den sig også, selvom du er chefen i foretagende, så her skal du gøre dit for at sætte tempoet.

Er man en ledertype, som der skifter arbejdsplads flere gange, så er der jo forskellige lederkrav til en de forskellige steder.

En leder skal altid udvikle sig

Derfor kan man også sige, at hvis man har opnået nogle af ens konkrete mål med lederudviklingen, så kan det være, at de kun virkede til det sted, hvor man tidligere var leder; så når man nu er kommet et andet sted hen, så skal de evner opdateres.

Ens nuværende arbejdsplads kan også forandre sig så meget, at hvad man tidligere scorede toppoint for som leder, nu er noget, som man får feedback til, at man kan gøre bedre.

Derfor skal man se på den lederrolle som noget, man hele tiden kan tilpasse og gøre bedre, det er aldrig noget, som der bare er givet og altid vil være der.

Man skal også følge med tiden, for ellers kan man risikere, at der kommer en og tager ens plads, så man må hele tiden se sin rolle som leder som en mobil og omformelig størrelse, der er til at ændre.

Flere Nyheder