Få regnskabsassistance i Esbjerg

15 maj 2021
astrid_pedersen

Der er mange – især mindre – virksomheder som har valgt selv at forestå alt, hvad der handler om regnskab. Til disse opgaver hører løbende postering, kontering og bogføring af udgifter og indtægter samt generel balancering af virksomhedens regnskab. Opgaverne kan også indebære løn administration og alt hvad dertil hører af indberetninger samt diverse moms og skatte regnskaber.

Hvis man ikke selv er en virksomhed som beskæftiger sig med bogføring, regnskab eller økonomi hører alle disse opgaver under det man betegner som sure pligter. Langt de fleste virksomhedsejere og iværksættere vil hellere beskæftige sig med virksomhedens kerne ydelser frem for at skulle rode med skat, regnskaber og budgetter.

Desværre er der mange som per automatik antager at det er dyrt at købe sig fra revisor og bogholder tjenester. Men dette behøver ikke at være tilfældet. Du kan sagtens finde en freelance bogholder og en ditto revisor som kan hjælpe dig med at styre virksomhedens økonomiske og finansielle dispositioner og ordne dit skatteregnskab således at dette står snorlige.

Det er blot et spørgsmål om at lede de rigtige steder. Og har din virksomhed beliggenhed i Esbjerg eller omegn kan du med fordel vælge Raaby Revision ApS som dit bogførings firma.

Lad Raaby Revision ApS forestå virksomhedens skatteregnskab

De fleste virksomheder med en vis årlig omsætning er ifølge loven forpligtet til at aflevere et årsregnskab med det der kalde en revisor påtegning.

Du kan selvfølgelig godt selv vælge at udfærdige regnskabet og så aflevere det til revisoren for udfærdigelse af årsrapport og påtegning. Men hvis du vil være sikker på at dit regnskab står knivskarpt inden revisoren skal gennemgå det kan du med stor fordel lade en bogholder eller en professionel regnskabs medarbejder varetage den løbende postering – så er du nemlig sikker på at det hele balancerer, og du sparer dermed dyre revisor timer.

Få et tilbud på skatteregnskab i Esbjerg hos raabyrevision.dk.

Flere Nyheder