Blended learning – hvad er det?

29 juni 2020
cecilie_mortensen

Som virksomhed kender du måske alt for godt til, at du sender dine medarbejdere på diverse kurser. Det kan nemlig være en måde, de kan komme tilbage til kontoret, med ekstra ny viden. Det kan være, I står med en bestemt udfordring, som I gerne vil kunne løse bedre, og at det derfor er aktuelt med et kursus. Spørgsmålet er ofte bare, hvor meget får dine medarbejdere ud af de kurser, du sender dem på? Det kan nemlig være svært at måle på. 

Hvis du vil sikre et godt udbytte fra et kursus, så kan blended learning være løsningen. Det er nemlig en meget praktisk og jordnær måde, ens medarbejder kan komme på kursus på – og derfor går det under navnet praksislæring.  

Hvad er blended learning? 

Med blended learning kommer man ind på en online platform, hvor der er en tæt kobling mellem teori og praksis. Det særlig ved blended learning er, at det tager udgangspunkt i de udfordringer, som dine medarbejdere måtte stå med i hverdagen. Der er desuden også tilknyttet coaches, som kan give individuel hjælp – det er også med til at sikre, at deltagerne får så meget ud af et forløb som muligt. 

En del af blended learning er også, at der udveksles erfaring mellem deltagerne. Det sker både under og efter forløbet. 

Med andre ord så tager blended learning meget fat i de konkrete ting, der er aktuelle i din virksomhed. Det gør også hele forløbet mere håndgribeligt, da deltagerne ikke kun skal forholde sig til teori, som på ingen måde er jordnært. Opgaverne kan derfor også opleves, som meget mere meningsfulde, da de også relaterer sig til noget, man selv kan forholde sig til. 

Hvis du tænker, at blended learning kunne være relevant på din arbejdsplads, så er der gode muligheder for at få sammensat et forløb. 

Flere Nyheder